Tổ hợp nội lực cột (lấy nội lực từ ETABS)
Đăng ngày 12-10-2011 Lúc 11:35'- 16343 Lượt xem
Giá : 100 000 VND / 1

Tổ hợp nội lực cột (lấy nội lực từ ETABS). Xuất kết quả nội lực tính cột ra file Excel rồi làm theo hướng dẫn có kèm trong file. Chương trình sẽ tự động tổ hợp nội lực và ra kết quả để tính toán