So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

KHÓA HỌC TEKLA KẾT CẤU THÉP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TEKLA KẾT CẤU THÉP

Khóa học TEKLA kết cấu thép có thời lượng 37.5h (15 buổi). Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thu được  tối thiểu các kiến thức và kỹ năng sau:

   + Thành thạo các câu lệnh dựng mô hình kết cấu thép
   + Tạo được mô hình toàn bộ kết cấu thép và các chi tiết đặc biệt
   + Thiết lập bản vẽ chuyên nghiệp
   + Thiết lập bảng thống kê vật liệu
   + Liên kết TEKLA với các bộ môn và phần mềm khác

1. BÀI 1: MÔ HÌNH KHUNG ĐIỂN HÌNH
   + Cài đặt phần mềm
   + Tạo mới mô hình
   + Chèn file tham chiếu 2D
   + Tạo và chính sửa hệ lưới
   + Quy định về đặt tên cho mô hình
   + Mô hình cột biên
   + Mô hình cột giữa
   + Mô hình kèo biên
   + Mô hình kèo giữa
2. BÀI 2: MÔ HÌNH LIÊN KẾT KHUNG ĐIỂN HÌNH
   + Mô hình liên kết chân cột
   + Mô hình liên kết cột – kèo biên
   + Mô hình liên kết kèo – kèo
   + Mô hình liên kết đỉnh kèo
   + Mô hình liên kết kèo đỉnh – cột giữa
   + Mô hình liên kết tăng cứng cột
   + Kiểm tra mô hình
   + Nhân bản ra các trục điển hình khác
3. BÀI 3: MÔ HÌNH KHUNG ĐẦU HỒI
   + Chèn bản vẽ 2D mặt bằng và mặt đứng ( *DWG, PDF )
   + Mô hình cột
   + Mô hình cột phụ
   + Mô hình kèo
   + Mô hình hệ móng
   + Mô hình liên kết chân cột
   + Mô hình liên kết kèo –kèo
   + Mô hình liên kết kèo – cột giữa
4. BÀI 4: MÔ HÌNH CỬA TRỜI, CANOPY
   + Mô hình cửa trời
   + Mô hình canopy
5. BÀI 5: MÔ HÌNH XÀ GỒ MÁI
   + Mô hình xà gồ mái
   + Mô hình xà gồ cửa trời
   + Tạo liên kết xà gồ
6. BÀI 6: TẠO BẢN VẼ LẮP
   + Các loại bản vẽ trong Tekla Structures
   + Thiết lập khung tên khổ giấy
   + Thiết lập tỉ lệ, nhãn
   + Thiết lập ghi kích thước
7. BÀI 7: TẠO BẢN VẼ LẮP
   + Thiết lập đối tượng
   + Thiết lập ghi chú
   + Thiết lập nâng cao
8. BÀI 8: MÔ HÌNH XÀ GỒ THƯNG DỌC NHÀ, GIẲNG ĐỨNG, GIẰNG NGANG
   + Mô hình xà gồ thưng dọc nhà trục A & I
   + Mô hình xà gồ thưng đầu hồi trụ 1 & 21
   + Mô hình giằng ngang
   + Mô hình giằng đứng
9. BÀI 9: CẦU THANG, LAN CAN
   + Mô hình sàn platform +5.00m
   + Mô hình cầu thang
   + Mô hình lan can
   + Kiểm tra mô hình
10. BÀI 10: BẢN VẼ CHẾ TẠO CHO CỘT
   + Thiết lập bản vẽ chế tạo cho cột
11. BÀI 11: BẢN VẼ CHẾ TẠO CHO KÈO
   + Thiết lập bản vẽ chế tạo cho kèo
12. BÀI 12: BẢN VẼ CẮT PHÔI
   + Bản vẽ cắt tấm
   + Bản vẽ xà gồ
13. BÀI 13: TẠO MẪU KHUNG TÊN BẢN VẼ
   + Tạo mẫu khung tên bản vẽ
14. BÀI 14: TẠO MẪU THỐNG KÊ VẬT LIỆU
   + Tạo mẫu thống kê vật liệu
15. BÀI 15: TEKLA BIMSIGHT
   + Xuất mô hình Tekla Structures sang Tekla BIMsight
   + Chia sẻ mô hình
   + Tạo slide show trình diễn dự án
Học phí: Sinh viên: 2.500.000Đ
                Người đi làm: 3.500.000Đ
Tags: ,

Chia Sẻ :

GIÁO VIÊN

Theo Dõi

Hotline tư vấn 24/7 0948 000 078

Chat Facebook