So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
EnglishVietnamese

KHÓA HỌC TEKLA KẾT CẤU BÊ TÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TEKLA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Khóa học TEKLA kết cấu thép có thời lượng 37.5h (15 buổi). Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thu được  tối thiểu các kiến thức và kỹ năng sau:

   + Thành thạo các câu lệnh dựng mô hình kết cấu Bê tông cốt thép
   + Tạo được mô hình phần Móng, phần Thân, các chi tiết đặc biệt
   + Thiết lập bản vẽ chuyên nghiệp
   + Thiết lập bảng thống kê
   + Liên kết TEKLA với các bộ môn và phần mềm khác

1. BÀI 1: MÔ HÌNH PHẦN MÓNG                                                            
   + Cài đặt phần mềm                                                                                         
   + Các quy định về đặt tên đối tượng                                                        
   + Chèn bản vẽ 2D mặt bằng và mặt đứng                                               
   + Mô hình móng đơn                                                                                
   + Mô hình móng băng                                                                              
   + Mô hình giằng móng                                                                             
   + Mô hình bê tông lót
   + Mô hình cọc
   + Tạo component móng cọc
2. BÀI 2: MÔ HÌNH KẾT CẤU PHẦN THÂN
   + Quy tắc mô hình cấu kiện bê tông
   + Mô hình cột
   + Mô hình dầm
   + Mô hình sàn
   + Mô hình vách
   + Mô hình cầu thang bộ
3. BÀI 3: TẠO BẢN VẼ G.A
   + Các loại bản vẽ trong Tekla Structures
   + Tạo bản vẽ
   + Thiết lập khung nhìn, tỉ lệ, nhãn,…
   + Thiết lập ghi kích thước
4. BÀI 4: TẠO BẢN VẼ G.A
   + Thiết lập đối tượng
   + Thiết lập ghi chú
   + Thiết lập nâng cao
   + Thiết lập cho Viewport
5. BÀI 5: MÔ HÌNH CỐT THÉP MÓNG
   + Quản lý về cơ sở dữ liệu cốt thép
   + Mô hình cốt thép bằng system component
   + Mô hình cố thép lớp dưới
   + Mô hình cốt thép lớp trên
   + Mô hình thép đai
   + Mô hình thép chờ móng
6. BÀI 6: MÔ HÌNH CỐT THÉP DẦM, CỘT
   + Mô hình thép chủ
   + Mô hình thép đai
7. BÀI 7: MÔ HÌNH CỐT THÉP SÀN, VÁCH
   + Mô hình cốt thép lớp trên
   + Mô hình cốt thép lớp dưới
   + Mô hình cốt thép giá
8. BÀI 8: MÔ HÌNH CỐT THÉP THANG BỘ
   + Mô hình cốt thép thang
9. BÀI 8: BẢN VẼ CHI TIẾT MÓNG
   + Xuất bản vẽ chi tiết móng
10. BÀI 9: BẢN VẼ CHI TIẾT DẦM, CỘT
   + Xuất bản vẽ chi tiết dầm
   + Xuất bản vẽ chi tiết cột
11. BÀI 11: BẢN VẼ CHI TIẾT SÀN
   + Xuất bản vẽ chi tiết sàn
12. BÀI 12: BẢN VẼ CHI TIẾT VÁCH
   + Xuất bản vẽ chi tiết vách
13. BÀI 13: TẠO MẪU BIỂU KHUNG TÊN BẢN VẼ
   + Tạo mẫu khung tên bản vẽ
   + Tạo mẫu thống kê cốt thép
14. BÀI 14: TẠO MẪU BIỂU THỐNG KÊ VẬT LIỆU
   + Tạo mẫu thống kê vật liệu
15. BÀI 15: TEKLA BIMSIGHT
   + Xuất mô hình Tekla Structures sang Tekla BIMsight
   + Kiểm tra mô hình
   + Tạo Slide show trình diễn dự án
Học phí: Sinh viên: 2.500.000Đ
                Người đi làm: 3.500.000Đ
Tags:,

Chia Sẻ :

GIÁO VIÊN

Theo Dõi

Hotline tư vấn 24/70948 000 078

Chat Facebook