Phần mềm cắt thép tối ưu
Đăng ngày 02-08-2011 Lúc 01:24'- 11376 Lượt xem
Giá : 100 000 VND / 1

Phần mềm tính toán việc cắt thép trên công trường một cách tối ưu, giảm thiểu lãng phí.Rất cần thiết cho các kỹ sư trên công trường,