DALT1 - Đồ án đoạt giải nhì Loa Thành. Đề tài: Trung tâm thương mại quốc gia
Đăng ngày 29-07-2011 Lúc 11:46'- 7047 Lượt xem
Giá : 0 VND / 1

Đồ án đoạt giải nhì Loa Thành. Đề tài: Trung tâm thương mại quốc gia. File bao gồm bản vẽ + thuyết minh của đầy đủ các hạng mục: Kiến trúc + kết cấu + Nền móng + Thi công. Do dung lượng file lớn nên được up lên dưới dạng link download mediafire