Bài giảng tự học phần mềm ETABS của trung tâm tin học xây dựng kysuviet.vn - Công trình chung cư 28 tầng
Đăng ngày 17-07-2011 Lúc 01:35'- 24278 Lượt xem
Giá : 0 VND / 1

Hướng dẫn lập mô hình và tính toán công trình chung cư 28 tầng bằng phần mềm ETABS. File dạng PDF được lập chi tiết các bước lập mô hình, chạy nội lực và xem kết quả của công trình nhà chung cư 28 tầng. Đặc biệt, tài liệu còn chỉ rõ cách thức nhập các số liệu về vật liệu quy đổi theo TCXDVN 356-2005 và cách nhập các loại tải trọng động đất và gió động...rất hữu ích cho các bạn tự học ETABS